• Instgram
  • LinkeIn
  • Lexologoy

220914 日本:公共工事の請負契約締結を否定する議会決議の違法性

220914 日本:公共工事の請負契約締結を否定する議会決議の違法性
2cf88f4d69878c63fdf73ed257082ab2.pdf